Oferta

Proponujemy pełną obsługę w zakresie zadań służby BHP prowadzoną zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711 § 2 oraz przepisem wykonawczym, którym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.). Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.


więcej »